Träffa läkaren via videolänk - spännande pilotprojekt i begränsad skala

Nu startar ett pilotprojekt med läkarbedömningar via videolänk på Internetpsykiatrin vid Psykiatri Sydväst. Det är ett pilotprojekt i försiktig skala, där man i första hand vill testa funktionaliteten.

Patienterna har kunnat läsa om detta på Internetpsykiatrins webbplats och i screeningen kunnat anmäla intresse för att delta i pilotstudien. Ett av kraven är att de själva behöver en viss teknik för att kunna delta: Mikrofon, hörlurar och kamera.

- Vi har valt ut ett antal patienter vi tror är lämpliga för detta, berättar Jennifer Söderdahl, biträdande vårdenhetschef vid Internetpsykiatrin. Och vi har prioriterat utomlänspatienter som stämt bra in i övrigt.

Viss utvärdering kommer att göras efterhand under projekttiden, främst för att se vad som behöver justeras under resans gång. Men när pilotprojektet avslutas sista juni i år kommer det att göras en ordentlig utvärdering.

- Tanken är att vi ska kunna erbjuda det här i framtiden, fortsätter Jennifer. Detta är ju egentligen grundidén kring det nationella vårdvalet. Många utomlänspatienter backar, när de förstår att de måste göra ett fysiskt besök här först. Det här minskar krånglet för många att ta sig hit.

För Internetpsykiatrin blir det mer jobb innan mötet, då de måste stämma av att patienten har allt hen kommer att behöva inför ”besöket”. Men bedömningsmässigt innebär det ingen skillnad i arbetet, och det blir betydligt smidigare för patienten. De får helt enkelt en utökad service.

Det är två av läkarna vid Internetpsykiatrin som kommer att genomföra videobedömningarna.

1177 förvaltar  den nationella plattformen Stöd och behandling och det här är en del i utvecklingsarbetet, där vi är en  samarbetspart.

- Det är ett spännande projekt, säger Jennifer Söderdahl. Vi är under ständig utveckling och breddar oss hela tiden.  Det här är ett viktigt led i utvecklingen. Det blir en helt annan lättillgänglighet när man dessutom kan hoppa över det fysiska besöket.

- Jag är glad att vi fått den här möjligheten och så får vi se hur det kommer att fungera, avrundar Jennifer.

Publicerad 2017-03-16