Peder Björling och Niki Sundström

"Vi vill att patienterna ska få bättre behandling"

Niki Sundström och Peder Björling arbetar på Personlighetsprogrammet på Psykiatri Sydväst. Programmet erbjuder behandling för patienter med personlighetssyndrom - ett område där vårdens kunskap och intresse nu blir allt större.

- Här hos oss finns till exempel psykoterapiformer som är effektiva och anpassade till patienter som har borderline personlighetsyndrom, så kallad mentaliseringsbaserad terapi (MBT). Här finns också en helt ny MBT-behandling för personer med personlighetssyndrom med narcissistisk problematik. Det är Sveriges första behandlingsprogram för narcissister. Behandlingen har adapterats till svenska förhållanden efter en amerikansk modell från Harvard Medical School, berättar Niki Sundström, vårdenhetschef.

I takt med att kunskapen om och antalet nya behandlingsmetoder för personlighetssyndrom ökar, ökar också förhoppningen att ännu fler patienter ska få hjälp.

- Vi vill att fler patienter med personlighetssyndrom ska kunna få bra behandling. Dels behandlingar som redan finns men ännu inte erbjuds i hela landet, dels helt nya behandlingar som behöver tas fram, säger Peder Björling, överläkare.

 

Psykiatrikongress för att samla kunskap och driva på vårdutveckling

Niki och Peder har därför tillsammans med Fredrik Tysklind (leg. psykolog) och Mats Adler (Med dr, överläkare) tagit initiativ till att skapa ett helt nytt forum, för att samla den kunskap som finns med målet att metodutveckla för patienter som inte har tillgång till evidensbaserad behandling än. Den 23-24 oktober 2023 genomfördes så på Karolinska Institutet, för första gången en personlighetspsykiatrisk kongress i Sverige. Närmare 200 forskare och kliniker inom primärvård, psykiatri och rättspsykiatri från hela landet fick då möjlighet att ta del av det senaste inom personlighetssyndrom. Syftet var att öka kunskapen och erbjuda uppdateringar om diagnostik, behandling och implementering. Deltagarna fick ta del av de senaste rönen från de internationellt framstående föreläsarna Professor Emeritus Peter Tyrer från Imperial College och psykiater Lois Choi-Kain som är chef för Gunderson Personality Disorders Institute. Ytterligare ett 40-tal svenska föreläsare fanns på plats och föreläste om personlighetssyndrom i den svenska vården. Deltagarna kunde välja mellan föreläsningar om bland annat specialiserad vård eller om hur fler kan erbjudas behandling under tre parallella pass.  Kongressen avslutades med en paneldebatt om hur framtiden ser ut för personlighetssyndrom.

- Vi såg behov av en mötesplats för personlighetsproblematik och intresset var stort från hela psykiatrisverige. Vi vill nu fortsätta driva på för att patienter med olika former av personlighetssyndrom ska få tillgång till bra behandling, säger Niki.

Foto: Anna Chotigasatien

Läs om Personlighetsprogrammet

 

 

Publicerad 2023-12-12