Traumaprogrammet

Traumaprogrammet erbjuder ett tidsbegränsat behandlingsprogram för dig med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och andra traumarelaterade tillstånd.

Vårt uppdrag

Vi tar emot patienter med PTSD och andra traumarelaterade tillstånd. De huvudsakliga delarna i verksamheten är psykiatrisk utredning och bedömning samt behandling. Vi är även ett kunskapscentrum som bedriver forskning, kunskapsutveckling och undervisning om trauma.

Behandling

Utifrån nationella riktlinjer och regionala vårdprogram erbjuder vi:

  • Farmakologisk behandling
  • Patient – och närståendeutbildning
  • Psykologisk behandling där vi arbetar med metoderna traumafokuserad KBT och EMDR

Som tillägg till vår behandling erbjuder vi också:

  • Mindfulnessgrupp
  • Ångesthanteringsgrupp
  • Sömnskola
  • Kuratorsinsatser
  • Arbetsterapeutiska insatser
  • Fysisk aktivitet
  • Stöd för återgång till arbetslivet

Vilka jobbar här?

Läkare, psykologer, sjuksköterska, kurator, arbetsterapeut, rehabkoordinator, medicinska sekreterare. Vi samarbetar med Karolinska Institutet samt andra högskolor och universitet och därför är det vanligt att vi har medarbetare under utbildning (t ex psykolog- och läkarutbildning) i vår ordinarie verksamhet.

Kontakta Traumaprogrammet

Besöksadress
M56, Medicingatan plan 5,
Huddinge sjukhusområde

Besökstider
Vardagar 8–16.30

Telefon
08-123 804 45