Hela verksamheten samlad geografiskt

Psykiatri Sydväst ligger samlat geografiskt i och i närheten av Karolinska universitetssjukhuset Huddinge.

Det är nära till alla kollegor inom kliniken, akutvård och annan högkvalificerad somatisk sjukvård, vilket är bra för vårdkvalitet och patientsäkerhet. Det skapar också möjlighet till personlig, professionell utveckling.

På Konsultenheten, som är en för svensk sjukvård unik verksamhet, arbetar medarbetare med konsultation-liaisonpsykiatri. Det betyder att de hjälper patienter som vårdas inneliggande eller i öppenvård inom somatiken vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge om det finns behov av psykiatrisk vård och behandling. Läs mer här.

Fotograf/Illustratör: Yanan Li