Avdelning M79

Avdelningen har 16 vårdplatser för patienter med bipolär typ 2, depressioner, ångestsyndrom och tvångssyndrom (OCD).

Uppdrag

Individuell specialistpsykiatri, utredningar och korta sjukhusbehandlingar. Nära samarbete med psykiatrisk öppenvård - och då i synnerhet med Affektiva- och ångestprogrammet samt OCD-programmet här på kliniken - samt även med kommunala stödinsatser.

Vård & behandling

Avdelning M79 erbjuder behandling i form av fördjupad utredning, farmakologisk behandling, ECT/TMS, psykosociala insatser, fysioterapi och psykopedagogiska insatser.

Arbetet genomsyras av Personcentrerad vård.

Vilka jobbar här?

Läkare, sjuksköterska, skötare och kurator med utbildning i och erfarenhet av specialistpsykiatri. Det finns även psykolog och arbetsterapeut att tillgå inom kliniken.

 

Kontakta M79

Besöksadress
M79, Medicingatan 9, plan 7, Huddinge sjukhusområde

Telefon
08-123 833 79