Skriv ut den här sidan

Avdelning M79

Avdelningen har 15 vårdplatser för patienter med bipolär typ 2, depressioner, ångestsyndrom och tvångssyndrom (OCD).

Uppdrag

Individuell specialistpsykiatri, utredningar och korta sjukhusbehandlingar. Nära samarbete med psykiatrisk öppenvård - och då i synnerhet med Affektiva- och ångestprogrammet samt OCD-programmet här på kliniken - samt även med kommunala stödinsatser.

Vård & behandling

Avdelning M79 erbjuder behandling i form av fördjupad utredning, farmakologisk behandling, ECT/TMS, psykosociala insatser, fysioterapi och psykopedagogiska insatser.

Arbetet genomsyras av Personcentrerad vård.

Vilka jobbar här?

Läkare, sjuksköterska, skötare och kurator med utbildning i och erfarenhet av specialistpsykiatri. Det finns även psykolog och arbetsterapeut att tillgå inom kliniken.