Affektiva- och Ångestprogrammet

Affektiva- och Ångestprogrammet erbjuder ett tidsbegränsat behandlingsprogram för dig med depression, bipolär sjukdom typ II eller ångestsjukdom.

Vårt uppdrag

Vi tar emot patienter med depression, bipolär sjukdom typ II eller ångestsjukdom. De huvudsakliga delarna i verksamheten är psykiatrisk utredning och bedömning samt behandling. Vi är även ett kunskapscentrum som bedriver forskning, kunskapsutveckling och undervisning om affektiv sjukdom och ångestsyndrom.

Behandling

Utifrån nationella riktlinjer och regionala vårdprogram erbjuder vi:

 • Farmakologisk behandling
 • Patient – och närståendeutbildning
 • Psykologisk behandling individuellt eller i grupp
 • Braining
 • Kognitiv beteendeterapi i grupp
 • Elbehandling (ECT)
 • TMS-behandling (Transkraniell magnetstimulering)

Som tillägg till vår behandling erbjuder vi också:

 • Mindfulnessgrupp
 • Ångesthanteringsgrupp
 • Sömnskola
 • Kuratorsinsatser
 • Arbetsterapeutiska insatser
 • Fysisk aktivitet
 • Stöd för återgång till arbetslivet

Vilka jobbar här?

Läkare, psykologer, sjuksköterskor, kurator, arbetsterapeut, rehabkoordinator, medicinska sekreterare och administratör. Vi samarbetar med Karolinska Institutet samt andra högskolor och universitet och därför är det vanligt att vi har medarbetare under utbildning (t ex psykolog- och läkarutbildning) i vår ordinarie verksamhet.

Kontaktuppgifter Affektiva- och ångestprogrammet

Besöksadress 
M57/59, Medicingatan plan 5, Huddinge sjukhusområde

Besökstid
Vardagar 8-16.30

Telefon 
08-123 804 45