Organisation

Psykiatri Sydväst har cirka 500 helårsanställda, fördelade på tre sektioner, som leds av en ledningsgrupp, och stöds av en administrativ enhet som är gemensam för kliniken. 

I ledningsgruppen ingår verksamhetschef, sektionschefer, administrativ chef, processchef, kommunikatör samt sekreterare.  Adjungerande är chefsöverläkare, controller och HR-specialist. Andra medarbetare inom Psykiatri Sydväst kan även kallas in som föredragande vid behov av speciell kompetens.

Högsta ansvariga chef inom Psykiatri Sydväst är verksamhetschef Lina Martinsson.

Administration

Administrativa enheten på Psykiatri Sydväst stödjer ledning och medarbetare på kliniken inom flera områden. Enheten ger support inom: personal, IT & telefoni, ekonomi, patientsäkerhet, vårdutveckling, utbildning, säkerhet, miljö, arbetsmiljö och andra administrativa områden och finns på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Administrativa enheten har mycket samarbete med verksamheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, men även med andra verksamheter inom och utanför regionen.

Chef för administrativa enheten på Psykiatri Sydväst är Karin Stenkvist.