Organisation

Psykiatri Sydväst har cirka 500 helårsanställda, fördelade på tre sektioner, som leds av en ledningsgrupp, och stöds av en administrativ enhet som är gemensam för kliniken. 

I ledningsgruppen ingår verksamhetschef, sektionschefer, administrativ chef samt sekreterare.  Adjungerande är chefsöverläkare, controller och personalspecialist. Andra medarbetare inom Psykiatri Sydväst kan även kallas in som föredragande vid behov av speciell kompetens.

Högsta ansvariga chef inom Psykiatri Sydväst är verksamhetschef Lina Martinsson.