Avdelning M76

Avdelningen tar emot patienter som har en diagnostiserad psykossjukdom och är i behov av inneliggande vård, samt personer som är i behov av inneliggande vård för utredning och behandling av misstänkt psykossjukdom.

Uppdrag

Utredning, diagnostisering och behandling av patienter med nydebuterad psykossjukdom.

Vård & behandling

Avdelning M76 erbjuder behandling, stöd och hjälp utifrån evidensbaserade metoder i medicinska-, sociala- och ekonomiska frågor. Vården som erbjuds är alltid utifrån patientens unika behov och situation. 

Vilka jobbar här?

Läkare, kurator, arbetsterapeut, sjuksköterskor, mentalskötare.

Kontakta oss på M76

Besöksadress:
M76, Medicingatan 6, plan 7, Huddinge sjukhusområde

Besökstider:
Vardagar 13-20
helger 10-20

Telefon:
08-585 833 76