Avdelning M76

Avdelningen tar emot patienter som har en diagnostiserad psykossjukdom och är i behov av inneliggande vård, samt personer i behov av inneliggande vård för utredning och behandling av misstänkt psykossjukdom.

Utredning, diagnostisering och behandling av patienter med nydebuterad psykossjukdom.

Vård & behandling

Avdelning M76 erbjuder behandling, stöd och hjälp utifrån evidensbaserade metoder i medicinska-, sociala- och ekonomiska frågor. Vården som erbjuds är alltid utifrån patientens unika behov och situation. 

Vilka jobbar här?

Läkare, kurator, arbetsterapeut, sjuksköterskor, mentalskötare.

Kontakta oss på M76

Besöksadress 
M76, Medicingatan 6, plan 7, Huddinge sjukhusområde

Besökstider
Vardagar 13-20
helger 10-20

Telefon 
08-123 833 76