10 skäl att jobba på Psykiatri Sydväst

Vad är viktigt för dig när du väljer arbetsplats? Att få vara med och utveckla den psykiatriska vården? Ambitiösa och engagerade kollegor? Möjlighet till personlig utveckling under hela arbetslivet? I så fall kan vår klinik vara rätt för dig!

Klinikens medarbetare fick frågan "Varför är Psykiatri Sydväst attraktivt för dig?". Svaren finns sammanfattade här och är tio skäl till varför vi tycker att du också ska välja Psykiatri Sydväst som arbetsplats.  

"Vi står genomgående för hög vårdkvalitet och en solid värdegrund i förhållningssätt både till patienter och medarbetare, dessa faktorer är viktiga både för trivsel och stolthet över att jobba för Psykiatri Sydväst."

Alla citat i texterna under rubriken 10 skäl att jobba på Psykiatri Sydväst är från klinikens medarbetare.

Fotograf/Illustratör: Yanan Li