Idéerna bidrar till vårdutveckling

Kliniken präglas av en innovativ kultur där alla medarbetare, oavsett yrkesroll, uppmuntras att komma med förslag och kreativa lösningar för att förverkliga bra idéer och utveckla vården för patienter och personal.

För det har vi en struktur som kallas Innovationsbyrå. Det är ett kreativt forum där vi tar hjälp av och peppar varandra att tänka nytt och skapa helt nya lösningar.

"Det är väldigt roligt att arbeta i en organisation som både har ambitionen, förutsättningarna för och inte minst modet att ligga i framkant för utveckling inom olika områden."

Fotograf/Illustratör: Yanan Li