Peter och Sebastian - specialistsjuksköterskor

Peter och Sebastian jobbar som specialistsjuksköterskor på Psykiatri Sydväst. Peter på Konsultenheten och Sebastian på en heldygnsvårdsavdelning för patienter med psykossjukdom.