Stödorganisationer

Det finns många organisationer som erbjuder stöd och hjälp till dig som har psykiska problem, beroende och/eller ätstörningsproblem. Även du som är närstående kan ofta få bra hjälp.

På 1177.se finns en sida för dig som vill kontakta en patientförening eller en närståendeförening: Patientföreningar och närståendeföreningar - 1177

Föreningar i Brukarrådet

Här är en lista med de föreningar och organisationer som ingår i brukarråden inom vårdgren psykiatri inom Stockholms läns sjukvårdsområde.

Attention Stockholms län – för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Kontakt: kansli@attention-stockholmslan.se
Webbplats: stockholmslan.attention.se

Autism Stockholms län
Kontakt: info@autismstockholm.org
Webbplats: autism.se/stockholm 

Balans Stockholm – bipolär sjukdom, depression, ”utbrändhet” (utmattningssyndrom) samt dystymi
Kontakt: info@balansstockholm.se
Webbplats: balansstockholm.se 

BARO - Brukaranhörigas Riksorganisation
Kontakt: info@brukaranhoriga.se
Webbplats: brukaranhoriga.se

Brukarföreningen Stockholm
Kontakt: stockholm@brukarforeningarna.se
Webbplats: brukarforeningarna.se

Convictus - ger stöd till grupper som lever i utsatthet, som hemlöshet och skadligt substansbruk.
Kontakt: convictus@convictus.org
Webbplats: Startsida - Convictus

Equal - för ett jämlikt Stockholm
Kontakt: info@equalsthlm.se
Webbplats: equalsthlm.se

Frisk & Fri – riksföreningen mot ätstörningar
Kontakt: stockholm@friskfri.se
Webbplats: friskfri.se

IFS Stockholmsdistriktet - intresseföreningarna för Schizofreni och liknande psykossjukdomar inom Stockholms län
Kontakt: info@ifsstockholmsdistriktet.se
Webbplats: ifsstockholmsdistriktet.se 

OCD-föreningen Stockholms län – för personer med tvångssyndrom och närliggande diagnoser, till exempel BDD
Kontakt: info@ocdstockholm.se
Webbplats: ocdstockholm.se

RFSL Ungdom – Ungdomsförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter
Kontakt: info@rfslungdom.se
Webbplats: rfslungdom.se

Riksföreningen PAR – Patienter och Anhöriga i Rättspsykiatrin 
Kontakt: riksforeningenpar@gmail.com
Webbplats: riksforeningenpar.se

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)
Kontakt: info@rsmhstockholm.se
Webbplats: rsmhstockholm.se 

SHEDO – för personer med ätstörningar och självskadebeteende
Kontakt: info@shedo.se
Webbplats: shedo.se

SPES – Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd
Kontakt: pirjo.strate@spesistockholm.se
Webbplats: spesistockholm.se 

Stockholms Dövas Förening
Kontakt: info@stockholmsdf.se
Webbplats: stockholmsdf.se

Stockholmslänkarna
Kontakt: rikslankarna@gmail.com
Webbplats: rikslankarna.se

Storasyster – för dig som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Här finns chatt, gruppaktiviteter, stödgrupper och samtal med mera
Kontakt: julia@storasyster.org
Webbplats: storasyster.org

Tjejzonen – Sveriges största stödorganisation för tjejer
Kontakt: info@tjejzonen.se
Webbplats: tjejzonen.se 

Trygga barnen – för dig som har en förälder med missbruk, beroende eller psykisk ohälsa
Kontakt: elina.lundberg@tryggabarnen.org
Webbplats: tryggabarnen.org 

Ångestföreningen i Stockholm (ÅSS) - för dig med panikångest, generaliserad ångest, social ångest och fobier
Kontakt: info@angest-stockholm.se
Webbplats: angest-stockholm.se

Vill du veta mer om hur vi arbetar tillsammans med brukarråden?
Läs mer här: Brukarråd (regionstockholm.se)