Neuropsykiatriska programmet

Neuropsykiatriska programmet erbjuder behandling för dig med diagnoserna autismspektrumtillstånd och intellektuell funktionsnedsättning.

Vårt uppdrag

Vi erbjuder specialistpsykiatrisk behandling till patienter med diagnoserna autismspektrumtillstånd och intellektuell funktionsnedsättning. I vårt uppdrag ingår också att i vissa fall genomföra neuropsykiatriska utredningar med frågeställningar om autismspektrumtillstånd och andra utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser hos vuxna. 

Behandling

Utifrån nationella riktlinjer och regionala vårdprogram erbjuder vi:

  • Patient- och närståendeutbildning.
  • Farmakologisk behandling.
  • Psykologisk behandling.
  • Insatser hos case manager (vård-och stödsamordnare).

Vilka jobbar här?

Läkare, sjuksköterskor, psykolog, case managers och medicinska sekreterare. Vi samarbetar med Karolinska Institutet samt andra högskolor och universitet, vilket innebär att vi har medarbetare under utbildning (till exempel psykolog, sjuksköterska och läkare) i vår ordinarie verksamhet.

Söka hit

Till oss kan du komma via remiss från vårdcentral eller via Jourmottagningen eller Utredningsenheten. För remittenter och andra vårdgivare gäller Utredningsenheten. Om du vill göra en egenanmälan kontaktar du Jourmottagningen

Mer information

Mer information om autismspektrumtillstånd och intellektuell funktionsnedsättning finns på följande webbsidor:

Autismspektrumtillstånd – AST - 1177

Intellektuell funktionsnedsättning - utvecklingsstörning - 1177

Kontakta Neuropsykiatriska programmet

Besöksadress
Röntgenvägen 3, plan 9
141 52 Huddinge

Besökstider 
Vardagar 08.00-16.30

Telefon
08-123 482 13

Telefontider
Vardagar 08.00-16.30 

Kontakt 1177
https://www.1177.se/Stockholm/hitta-vard/kontaktkort/Neuropsykiatriska-programmet-Psykiatri-Sydvast/