Aktuell forskning Kaldo

Här är några av de studier som pågår inom Viktor Kaldos forskargrupp just nu.

 • Kombinerad IKBT och egenvård för krishantering kopplad till Covid eller andra händelser 

 • DANA - IKBT för gravida med depression och utvärdering av betydelsen av besökstyp och extra stöd

 • SOPHIA – Utvärdering av nyttan av ett AI-baserat beslutsstöd

 • Lärande Maskiner – Utveckling av AI-modeller som förutsäger behandlingsresultat bättre än tidigare modeller

 • GAD IKBT

 • IDA-2 – Pilotutvärdering av ny version av IKBT för vuxna med ADHD

 • Internet-baserad GPM

 • Långtidsuppföljning av patienter som erhållit IKBT mot insomni

 • BäSIP – Bättre sömn i Psykiatrin

 • ISTDP – Psykodynamisk korttidsterapi för funktionella symtom

 • Utvärdering av Mentaliseringsbaserad terapi

 • Sömnmediciners inverkan på depressionsymptom