Forskning och Utveckling

Psykiatri Sydväst är en klinik med stort fokus på forskning, utveckling, utbildning och innovationer.

En stor del av forskningen bedrivs i samarbete med Karolinska Institutet (KI) eller Centrum för Psykiatriforskning (CPF). Många forskare på kliniken är knutna till Christian Rücks och Viktor Kaldos forskargrupper, som båda har sitt säte på Psykiatri Sydväst.

Christian Rücks forskargrupp studerar bland annat internetbaserad behandling av tvångssyndrom och närliggande diagnoser, som samlarsyndrom, hälsoångest och dysmorfofobi, samt hur genetisk variation kan påverka vem som drabbas av en diagnos och utfall av psykologiska behandlingar. Gruppen studerar också bl a träningseffekter (Braining), suicid och utmattningssyndrom. Läs mer om forskningen här

Viktor Kaldos forskargrupp har fyra huvudområden. Området Validering handlar om att utveckla och utvärdera internetbaserade interventioner mot bland annat insomni, ADHD och psykisk samsjuklighet. Innovation rör utveckling av nya metoder baserade på digital teknik – till exempel artificiell intelligens, prediktion av behandlingsutfall och automatisering. Inom området Ny kunskap undersöks processer och mekanismer inom psykologisk behandling och området Implementering rör studier av hur internetbaserade interventioner bäst införs i reguljär vård. Läs mer här

Aktuell forskning på kliniken

Forskare vid Psykiatri Sydväst föreläser om psykiatrisk problematik och behandlingar. Föreläsningarna handlar om utmattningssyndrom, sömnproblem, tvångssyndrom, depression vid graviditet samt träning för hjärnan - Braining. 

 

Elin Lindsäter, leg. psykolog och forskare i klinisk psykologi, om Det svenska utmattningssyndromet. 

 

 

Maria Cassel, leg. psykolog och doktorand i klinisk neurovetenskap, om Bättre sömn i psykiatrin (behandling, aktuella studier och preliminära resultat). 

 

 

Oskar Flygare, leg. psykolog och doktorand i psykiatri, om Vad är tvångssyndrom och vad kan man göra åt det? 

 

 

Marie Bendix, specialistläkare och forskare i psykiatri, om Gravid och deprimerad - vilken hjälp kan man få?

 

 

Åsa Anger, specialistläkare och doktorand, berättar om den vetenskapliga bakgrunden till Braining - ett kliniskt forskningsprojekt på Psykiatri Sydväst.