Aktuell forskning Rück

Här är några av de studier som pågår inom Christian Rücks forskargrupp just nu.

  • Braining – Fysisk aktivitet som tilläggsbehandling i psykiatrin

  • Samlarkraft – En ny kombinationsbehandling för personer med samlarsyndrom

  • Rädda Liv – Skapande av en multimodal nationell suicidkohort för förbättrad precision avseende prediktion och nya vägar till prevention

  • PRiSMED – Prediktion av hälso- och socioekonomiska utfall för patienter med vanliga psykiatriska diagnoser

  • Suicid och Tvångsvård – Riskfaktorer för suicid bland patienter som erfarit psykiatrisk tvångsvård

  • Ticsstudien – Internetbaserad behandling för vuxna med kroniska tics och tourettes syndrom

  • MiO-studien – Tarmflorans sammansättning hos patienter med tvångssyndrom jämfört med friska försökspersoner

  • Är snabbare behandling med mindre avhopp möjligt för patienter med PTSD? En genomförbarhetsstudie av intensivbehandling med exponeringsbaserad traumafokuserad KBT (prolonged exposure).