Flexibelt arbetssätt och utvecklingsmöjligheter

Medarbetare har möjlighet att styra sitt eget arbete, utveckla sina och teamets idéer och delta i projektarbeten som syftar till att utveckla vården eller arbetsmiljön.

Det kan till exempel innebära att jobba med utveckling av metoder och behandling, genomföra egna förbättringsförslag eller, om verksamheten man jobbar i tillåter, arbeta delar av arbetstiden på distans. 

"Jag kan arbeta hemifrån när jag behöver, vilket gör mig mer effektiv och ökar möjligheten att arbeta hårt i perioder. Att jag har chefens förtroende att göra detta val själv är viktigt för mig."

Fotograf/Illustratör: Yanan Li