Effektiva behandlingar och högkvalitativ vård

Vården håller hög kvalitet och inom kliniken finns en hög grad av specialisering. Några av behandlingarna som erbjuds här är unika och finns inte någon annanstans i landet.

Psykiatri Sydväst erbjuder ett brett vårdutbud med effektiva behandlingar och högkvalitativ vård för svårt sjuka patienter och patienter med milda till medelsvåra besvär. 

"Hög nivå av kunskap och kompetens hos kollegor och på programmen gör att man känner trygghet för att patienter får en god och säker, högkvalitativ vård."