Personlig utveckling och karriärmöjligheter

Psykiatri Sydväst är en stor vuxenpsykiatrisk klinik som erbjuder öppenvård, heldygnsvård, jour- och konsultationsverksamhet.

Här finns goda möjligheter att utvecklas och växa i sin roll. Och att utvecklas vidare i nya roller med större ansvar inom organisationen.

”I grunden handlar det om att Psykiatri Sydväst lyfter och möjliggör olika karriärvägar inom sin organisation baserat på medarbetarnas intresse och driv.”

Fotograf/Illustratör: Yanan Li