Utredningsenheten - din ingång till oss

Utredningsenheten är Psykiatri Sydvästs gemensamma remissmottagning som arbetar med utredning och specialistbedömning av dina svårigheter. Du kommer till oss via remiss från din läkare på vårdcentralen eller motsvarande.

Alla remisser och egenanmälningar som kommer in till Utredningsenheten bedöms av specialistläkare. Remissgenomgång sker alla vardagar. Om vi anser att egenanmälan eller remiss inte tyder på att behov av specialistpsykiatri föreligger, får den som inkommit med remissen besked om detta via remissvar eller brev.

På Utredningsenheten ansvarar vi för att ditt ärende utreds och bedöms på ett bra sätt så att vidare handläggning blir möjlig. Vi anpassar utredningens omfattning efter behov och beaktar förstås även eventuell tidigare utredning och psykiatrisk vård.

I många fall leder besöket hos oss till råd till remitterande läkare eller hänvisning till annan lämplig instans där du får bäst hjälp. I andra fall kan tidsbegränsad behandling erbjudas inom Psykiatri Sydväst, vid något av våra behandlingsprogram här på kliniken.

Till dess att vi gemensamt beslutat att vi övertar ansvar för din psykiatriska behandling kvarstår ansvaret, t.ex. för eventuell medicinering och sjukskrivning, hos din remitterande läkare.

Journal via nätet

Utredningsenheten har e-tjänsten "Journal via nätet". Det innebär att du som är patient hos oss kan läsa din journal via säker inloggning på 1177.se 

Kontakt - utredningsenheten

Du som redan är patient eller vårdgivare
08-123 483 80.
Telefontid: helgfria vardagar 8-16

Du som är ny patient (rådgivning och egenanmälan)
08-123 849 20

Det går också att nå oss via 1177 Vårdguiden, där du bland annat kan be om recept, fråga om din remiss kommit in samt avboka/omboka din bokade tid.

Du som är remittent
Du når Utredningsenheten med remiss i Take Care: PSV-Utredningsenheten

Adress pappersremiss
Psykiatri Sydväst
Utredningsenheten
Röntgenvägen 3, plan 13
141 52 Huddinge