Om oss

Psykiatri Sydväst är en psykiatrisk klinik för vuxna, alltså för patienter från 18 år, och kliniken erbjuder specialistvård inom psykiatri. Psykiatri Sydväst har avdelningar och mottagningar på Huddinge sjukhus och mottagningar i Botkyrka, Älvsjö och Huddinge.

Psykiatri Sydväst är en universitetsklinik i samarbete med Karolinska Institutet, KI, och Centrum för psykiatriforskning, CPF. Det betyder att det alltid pågår forskning och utbildning på kliniken. Psykiatri Sydväst anordnar seminarier och föreläsningar för personal inom landstinget. Varje år deltar vi också i Psykiatrins vecka, då klinikens medarbetare informerar allmänheten om ett aktuellt ämne inom psykiatrin.

Psykiatri Sydväst tillhör Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, som är en del av Stockholms läns landsting. Inom SLSO finns vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, beroendevård, rättspsykiatri, habilitering, geriatrik och primärvård.

Psykiatri Sydväst är alltså inte en del av Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Men en stor del av klinikens vård bedrivs i samma lokaler som sjukhuset.