Om oss

Psykiatri Sydväst är en psykiatrisk klinik för vuxna, alltså för patienter från 18 år, och kliniken erbjuder specialistvård inom psykiatri.

Vi har avdelningar och mottagningar på och i närheten av Huddinge sjukhus.

Universitetsklinik

Psykiatri Sydväst är en universitetsklinik i samarbete med Karolinska Institutet, KI, och Centrum för psykiatriforskning, CPF. Det betyder att det alltid pågår forskning och utbildning på kliniken. Vi anordnar seminarier och föreläsningar för personal inom landstinget. Varje år deltar vi också i Psykiatrins vecka, då klinikens medarbetare informerar allmänheten om ett aktuellt ämne inom psykiatrin.

Vi tillhör Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, som är en del av Stockholms läns landsting. Inom SLSO finns vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, beroendevård, rättspsykiatri, habilitering, geriatrik och primärvård.

Psykiatri Sydväst är alltså inte en del av Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Men en stor del av klinikens vård bedrivs i samma lokaler som sjukhuset.

Vårt uppdrag

"Syftet med psykiatrisk vård på specialistnivå är att uppnå förbättrad psykisk hälsa och social funktionsförmåga, samt minska dödligheten på grund av psykisk sjukdom hos patienterna."

Det är första raderna i ”Uppdrag psykiatrisk vård för vuxna” som är en viktig del av de avtal som finns mellan kliniken och landstinget. Psykiatri Sydväst har alltså ett tydligt uppdrag från landstinget i Stockholm som regleras i olika avtal.

Dessutom så är Psykiatri Sydväst en myndighet inom landstinget, det betyder att alla lagar, regler och förordningar som styr landstingets verksamhet, också styr klinikens verksamhet.

Hur är kliniken organiserad? Mer om Organisation