Anna Irestig - sjuksköterska

Anna jobbar som sjuksköterska hos Psykiatri Sydväst, inom en heldygnsvårdsavdelning för patienter med depression, ångest och tvångssyndrom.