Skriv ut den här sidan

OCD-programmet

OCD- programmet erbjuder ett tidsbegränsat behandlingsprogram för dig med tvångssyndrom, dysmorfofobi, samlarsyndrom, trickotillomani och dermatillomani. För personer med tvångssyndrom och dysmorfofobi erbjuds i första hand psykologisk behandling via internet.

Vårt uppdrag

De huvudsakliga delarna i verksamheten är psykiatrisk utredning och bedömning samt behandling. Vi bedriver även utvecklingsarbete och forskning kring tvångssyndrom och relaterade tillstånd.

Behandling

Utifrån nationella riktlinjer och regionala vårdprogram erbjuder vi:

  • Medicinsk behandling
  • Psykologisk behandling (kognitiv beteendeterapi)
  • Utbildningsträffar för anhöriga

Vårt behandlingsutbud innefattar kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet för tvångssyndrom och dysmorfofobi. Du som har mobilt bank-id kan själv göra en anmälan via internet. Vi accepterar inte remisser där internetbehandling efterfrågas, utan hänvisar till egenanmälan. Mer information om internetbehandling och om egenanmälan finns på internetpsykiatri.se.

Vilka jobbar här?

Läkare, psykologer, sjuksköterskor och medicinska sekreterare. Vi samarbetar med Karolinska Institutet samt andra högskolor och universitet varför det är vanligt att vi har medarbetare under utbildning (till exempel psykolog- och läkarutbildning) i vår ordinarie verksamhet.