Unga vuxna-programmet

Unga vuxna-programmet erbjuder ett tidsbegränsat behandlingsprogram för dig som är 18-24 år.

Programmet erbjuder ett tidsbegränsat behandlingsprogram för dig som är 18-24 år med psykiatrisk problematik som vanligen ej motiverar remiss till något av klinikens behandlingsprogram. Vid behov av en längre kontakt kan Unga vuxna-programmet behandla dig i väntan på att lämpligt behandlingsprogram tar emot. 

Behandling

Vårdinnehållet är flexibelt och individanpassat, alltifrån glesare stödkontakt till en kort psykoterapeutisk insats enligt FACT (fokuserad ACT), eller en tät uppföljning. Behandlingstiden är begränsad till två månader.

Vanliga insatser:

 • Problemformulering
  • Stöd i att formulera problem, problemsituationer, uppkomstmekanismer
 • Stärka befintliga resurser
  • Inventera resurser. Validera och stärka funktionella strategier. Aktivera familj/vänner eller annat befintligt nätverk.
 • Mobilisera externa resurser
  • Initiera kontakt med skola, myndighet eller annan extern aktör
 • Problemlösning
 • Psykoedukation kring vanliga psykiska symtom, t ex ångest
 • Suicidriskbedömning, hjälp att hantera självskada och suicidalitet

Vilka är vi?

Läkare, psykologer, sjuksköterskor samt kurator anställda på Utredningsenheten.