Affektiva mottagningen

Affektiva mottagningen erbjuder behandling och långtidsuppföljning för dig med bipolär sjukdom typ I eller svårbehandlad affektiv sjukdom.

Vårt uppdrag

Vi tar emot patienter med bipolär sjukdom typ I eller svårbehandlad affektiv sjukdom. De huvudsakliga delarna i verksamheten är psykiatrisk utredning och bedömning samt behandling och långtidsuppföljning.

Vi är även ett kunskapscentrum som bedriver forskning, kunskapsutveckling och undervisning inom det affektiva området.

Behandling

Utifrån nationella riktlinjer och regionala vårdprogram erbjuder vi

  • Farmakologisk behandling
  • Psykopedagogiska insatser enskilt eller i grupp
  • Braining
  • Kognitiv beteendeterapi
  • Kuratorsinsatser
  • Arbetsterapeutiska insatser

Vilka jobbar här?

Läkare, psykologer, sjuksköterskor, kuratorer, arbetsterapeut, mentalskötare, rehabkoordinator, medicinska sekreterare och receptionist. Vi samarbetar med Karolinska Institutet samt andra högskolor och universitet varför det är vanligt att vi har medarbetare under utbildning (t ex psykolog- och läkarutbildning) i vår ordinarie verksamhet.

Söka hit

Till oss kan du komma via remiss från vårdcentral eller via Jourmottagningen eller Utredningsenheten. För remittenter och andra vårdgivare gäller Utredningsenheten. Om du vill göra en egenanmälan kontaktar du Jourmottagningen. 

www.psykiatrisydvast.se/vard-hos-oss/akut-hjalp

Mer information om Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom 

1177.se

Riksförbundet Balans

 

Kontakta Affektiva mottagningen

Besöksadress
M57/59, Medicingatan plan 5, Huddinge sjukhus område

Besökstider
Vardagar 8-16

Telefon
 08-123 866 34

Telefontid 
Vardagar 7-15
Klockan 15-7 är vår telefon stängd, men du kan av/omboka din tid.