Skriv ut den här sidan

Affektiva mottagningen

Affektiva mottagningen erbjuder behandling och långtidsuppföljning för dig med bipolär sjukdom typ I eller svårbehandlad affektiv sjukdom.

Vårt uppdrag

Vi tar emot patienter med bipolär sjukdom typ I eller svårbehandlad affektiv sjukdom. De huvudsakliga delarna i verksamheten är psykiatrisk utredning och bedömning samt behandling och långtidsuppföljning.

Vi är även ett kunskapscentrum som bedriver forskning, kunskapsutveckling och undervisning inom det affektiva området.

Behandling

Utifrån nationella riktlinjer och regionala vårdprogram erbjuder vi

  • Farmakologisk behandling
  • Psykopedagogiska insatser enskilt eller i grupp
  • Kognitiv beteendeterapi
  • Kuratorsinsatser
  • Arbetsterapeutiska insatser

Vilka jobbar här?

Läkare, psykologer, sjuksköterskor, kuratorer, arbetsterapeut, mentalskötare, rehabkoordinator, medicinska sekreterare och receptionist. Vi samarbetar med Karolinska Institutet samt andra högskolor och universitet varför det är vanligt att vi har medarbetare under utbildning (t ex psykolog- och läkarutbildning) i vår ordinarie verksamhet.

Mer information

Bipolär sjukdom

Dokument

Skattningsskalor