Internetpsykiatri

Internetbehandling innebär att du får kognitiv beteendeterapi (KBT) förmedlad via internet. Behandlingen består av textmaterial och övningar att göra på egen hand. Du har också kontinuerlig e-postkontakt med en psykolog som hjälper dig genom behandlingsprogrammet.

Du kan läsa mer om behandling och om Internetpsykiatrin på webbplatsen internetpsykiatri.se