Personlighetsprogrammet

Personlighetsprogrammet erbjuder bedömning och tidsbegränsad behandling för dig med personlighetssyndrom.

Vårt uppdrag

Vi gör fördjupad bedömning av personlighetsrelaterade psykiska problem.

Behandlingar

För de som får diagnosen personlighetssyndrom erbjuds:

  • Psykopedagogisk kurs om diagnosen
  • MBT-behandling för borderline personlighetsyndrom
  • Generalistisk behandling för andra personlighetssyndrom
  • MBT-behandling för personer med personlighetssyndrom med narcissistisk problematik
  • Internetbaserad behandling för personlighetssyndrom
  • Samverkan med socialtjänst, försäkringskassa vid behov

Våra behandlingar är tidsbegränsade vilket innebär att man följer en vårdplan som görs i starten av behandlingen. Vi har både kortare och längre behandlingar.

Då behandlingen avslutas, avslutas även kontakten med psykiatrin om det inte finns specifika skäl att man ska fortsätta på någon annan typ av mottagning.

I likhet med de allra flesta mottagningar i regionen erbjuder vi inte individuella stödjande samtalskontakter.

Övrig verksamhet

Vi handleder och utbildar annan vårdpersonal avseende personlighetssyndrom och vissa behandlingsmetoder.

Vilka jobbar här?

I personlighetsprogrammet arbetar läkare, psykologer, sjuksköterskor, kuratorer, rehabkoordinator samt medicinska sekreterare.

Kontakta Personlighetsprogrammet

Besöksadress
Röntgenvägen 3, plan 5, Flemingsberg

Besökstider
Vardagar kl 08.00 – 16.30 

Telefon
08-123 481 40
Telefonsvarare alternativt återuppringning