Lysande ledarskap

Det finns en uttalad vision och tydlig riktning för Psykiatri Sydvästs chefer och ledare.

Alla som är eller blir ledare hos oss får kontinuerlig utbildning, möjlighet till ledarskapsutveckling och ges förutsättningar att utöva ett lysande ledarskap. 

"Jag har en inlyssnande chef som tillämpar ett tillitsbaserat ledarskap - jag kan gå till chefen när jag behöver stöd men hen detaljstyr inte. Jag upplever att chefen vill mig väl och inte enbart ser till verksamheten på kort sikt. Jag kan och uppmuntras bidra med idéer till helheten och blir lyssnad på.”

Fotograf/Illustratör: Peder Björling