Psykosprogrammet

Psykosprogrammet är en psykiatrisk öppenvårdsmottagning med Botkyrka och Huddinge kommuner som upptagningsområde.

Uppdrag

Psykosprogrammet arbetar med personer från 18 år som drabbats av psykotiska besvär. Vanligtvis kommer de flesta till Psykosprogrammet via remiss från andra vårdgivare. Men man kan också söka på egen hand om man har funderingar kring sig själv eller någon i sin närhet.

Programmets uppdrag är psykiatrisk utredning och bedömning samt behandling av psykossjukdomar och psykotiska syndrom.

Vi arbetar med tidig intervention enligt ett specifikt behandlingsprogram för patienter som för första gången har upplevt en psykos. 

Vi bedriver också utvecklingsarbete och forskning kring psykos och relaterade sjukdomar.

Behandling

Utifrån nationella riktlinjer och regionala vårdprogram erbjuder vi:

 • Psykiatrisk utredning utifrån personens behov.
 • Individuell vårdplan och krisplan.
 • Psykiatrisk/medicinsk behandling som innefattar behandling med läkemedel men även stöd och kontakt med case manager.
 • Psykosociala insatser, kontakt med kurator.
 • Kontakt med arbetsterapeut för utredning och stöd i arbetsrehabilitering.
 • Psykologisk behandling.
 • Anhörigstöd.
 • Patient- och Närståendeutbildning.
 • Psykopedagogiska insatser för ökad kunskap om psykosbesvär.
 • Gruppbehandling för ökat självförtroende och förbättrad självkänsla.
 • Medicinmottagning för hjälp och stöd vad gäller läkemedel.
 • Hälsobefrämjande arbete.

Behandlingsresultat

 • Mer än 10% av alla patienter som har haft kontakt med Psykosprogrammet mellan 1 och 5 år har fått psykologisk behandling, vilket är i enighet med regionala riktlinjer.
 • För patienter som har haft kontakt med Psykosprogrammet har behovet av inneliggande vård på avdelning redan efter 1 - 2 år minskat drastiskt. Mer än 75% av våra patienter har inte haft behov av inneliggande vård.
 • Vi arbetar systematiskt med krisplan för att säkerställa och stärka patientens deltagande i sin vård och 80 % av våra patienter har en aktuell krisplan.
 • Vi använder en dimensionsskala som är en klinisk skala för att bedöma olika symtom och 80 % av våra patienter har gjort en sådan bedömning. Av de patienterna har ungefär 70 % visat remission, d v s avsaknad av symtom, redan ett år efter kontakt med Psykosprogrammet.
 • Alla våra insatser syftar till att den som fått någon form av psykotiska besvär ska uppnå god psykisk hälsa och återfå optimal självständighet i tillvaron.

Vilka jobbar här?

Vi arbetar i multiprofessionella team för att optimera vård och behandling runt våra patienter. Våra team består av utbildade och erfarna case managers, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, kura­torer, specialistläkare, ST-läkare och psykologer.

Psykosprogrammet_team.jpg

Söka hit?

Vi lägger stor vikt på tidiga insatser som kan göra skillnad och respekterar varje persons individuella behov. Vi anstränger oss för att vara lätt tillgängliga för de som behöver våra insatser. Man kan därför snabbt komma till oss genom att göra en så kallad egenanmälan. Detta kan man lätt göra genom att ringa till Utredningsenheten på Psykiatri Sydväst och be om kontakt med Psykosprogrammet.

Vi tar även emot remisser från alla andra vårdgivare inom vårt upptagningsområde, samt från andra enheter inom Psykiatri Sydväst. Remisser ställs till Psykiatri Sydväst Utredningsenheten där det ska specificeras att remissen ska vidarebefordras till Psykosprogrammet. Det är viktigt att andra vårdgivare beskriver tydligt vilka psykotiska symtom en person har och vilka frågeställningar som ställs.

Kontakta Psykosprogrammet

Besöksadress 
Röntgenvägen 3, plan 8 och 9, Flemingsberg

Besökstider
Vardagar kl 08.00-16.30
Lunchstängt 12.00-12.45

Telefon 
08-123 481 00

 

Kontakta Utredningsenheten

Du som är ny patient (rådgivning och egenanmälan)
08-123 849 20