Psykosprogrammet

Psykosprogrammet erbjuder ett behandlingsprogram för dig med schizofreni, schizoaffektivt syndrom eller vanföreställningssyndrom.

Uppdrag

Programmets uppdrag är psykiatrisk utredning och bedömning samt behandling av psykossjukdomar och schizofrenispektrumsyndrom. Vi arbetar med tidig intervention enligt ett specifikt behandlingsprogram för patienter som för första gången har upplevt en psykos. 

Vi bedriver också utvecklingsarbete och forskning kring psykos och relaterade sjukdomar.

Behandling

Utifrån nationella riktlinjer och regionala vårdprogram erbjuder vi

  • Medicinsk behandling
  • Psykiatrisk behandling
  • Psykologisk behandling (kognitiv beteendeterapi) individuellt och i grupp
  • Psykosociala insatser
  • Arbetsterapeutisk utredning
  • Hälsobefrämjande arbete
  • Utbildningsträffar för anhöriga och patienter
  • Psykoterapi

Vilka jobbar här?

Läkare, psykologer, sjuksköterskor, kurator, arbetsterapeut, mentalskötare och medicinsk sekreterare. Vi samarbetar med Karolinska Institutet samt andra högskolor och universitet varför det är vanligt att vi har medarbetare under utbildning (t ex psykolog- och läkarutbildning) i vår ordinarie verksamhet.

Kontakta Psykosprogrammet

Besöksadress 
Röntgenvägen 3, plan 8 och 9, Flemingsberg

Besökstider
Vardagar kl 08.00-16.30
Lunchstängt 12.00-12.45

Telefon 
08-123 481 00

Telefontider
Vardagar 8-16.30