Leende kvinna

"Livsviktigt att sprida kunskap och öppenhet om bipolär sjukdom"

Katrin Skogberg Wirén, medicinskt ansvarig läkare på Affektiva mottagningen, har skrivit en överlevnadshandbok för bipolär sjukdom, tillsammans med Henrik Wahlström. Henrik, som har diagnosen bipolär sjukdom typ 2, är regissör, kreatör och driver ett Instagramkonto med 160.000 följare. Båda är med i SVT:s Fråga doktorn, som ägnar ett helt program åt bipolär sjukdom.

Katrin har lång erfarenhet av att diagnosticera och behandla patienter med bipolär sjukdom. Hon är, förutom psykiater på Psykiatri Sydväst, ordförande i Svenska sällskapet för bipolär sjukdom. Det är en förening för läkare som verkar för att öka kunskap om bipolär sjukdom och för jämlik bipolärvård över hela landet.

– Bipolär sjukdom är en svår sjukdom för många, både för dem som lever med den och för deras närstående. Jag vet av erfarenhet att kunskap om sjukdomen och hur den hanteras gör att det går att leva ett bra och innehållsrikt liv med bipolär sjukdom. Om patienter och deras närstående har möjlighet att ta del av andras berättelser i högre grad tror jag också det kan bidra till att minska stigmat kring sjukdomen och därmed lidandet, säger Katrin.

Henrik fick diagnosen bipolär sjukdom typ 2 när han var 24 år men höll det hemligt för alla utom de allra närmaste i över tio år. När han valde att berätta om sjukdomen gjorde han det för att bryta det livsfarliga stigmat kring psykiska sjukdomar och för att sprida hopp.

– När jag nu lever ett stabilt och gott liv med den här sjukdomen så har jag möjlighet att nå ut till folk – att visa och sprida hopp om att det är möjligt. Och försöka peppa folk att inte ge upp, säger Henrik i programmet Fråga doktorn, om sitt beslut att berätta om sin sjukdom på sitt Instagramkonto.

 

Här kan du se Fråga doktorn: tema bipolär sjukdom.

Läs mer om bipolär sjukdom

Till Svenska sällskapet för bipolär sjukdom

 

Katrin och Henriks bok "Uppochner – En överlevnadshandbok för bipolär sjukdom" ges ut 26 oktober 2023.

Publicerad 2023-10-05