För närstående

Även du som har en närstående med psykiska problem kan få hjälp hos oss. 

Med anledning av covid-19

Söker du vård: Med anledning av pågående influensapandemi, covid-19, ska du inte komma på besök till mottagningen om du känner dig det minsta sjuk. Kontakta då mottagningen via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster, för att höra om besöket kan skjutas upp eller behöver genomföras trots symptom.

Generellt besöksförbud: Folkhälsomyndigheten har angett att risken för spridning av coronaviruset är mycket hög. Därför råder ett generellt besöksförbud, bara den som är patient får gå in på mottagningen eller avdelningen. Endast om vården inte kan klaras mellan patient och vårdpersonal får en närstående närvara.

Tillsammans stoppar vi spridningen av coronaviruset.

Närstående kan vara till exempel make eller maka, barn, föräldrar, syskon, sambo eller särbo, nära vän eller arbetskamrat. 

Sekretess

På grund av patientsekretessen får vi inte diskutera din närståendes behandling med dig. Din närstående kan dock lämna sitt samtycke till det och då går det naturligtvis bra. Då är du också välkommen till mottagningen och kan få vara med på möten som gäller din närståendes vård om han/hon vill det.

Vill din närstående inte att du ska vara delaktig i hans/hennes behandling så kan vi tyvärr inte dela information med dig. Dock kan vi ofta ge dig allmänt stöd och du kan också vända dig till någon av de organisationer för närstående som finns.

Vart vänder jag mig?

I de flesta fall krävs det att din närstående redan är patient hos oss för att du ska kunna delta i våra stödprogram. Du är välkommen att vända dig till den mottagning eller avdelning där din närstående vårdas och fråga vilket stöd du kan få hos dem.

Din närstående kanske mår psykiskt dåligt men har ännu inte sökt hjälp?

Ni är välkomna att vända er direkt till vår utredningsenhet, men ni kan också gå via vårdcentral eller husläkare. 

Anhörigkonsulent

Du som vårdar eller på annat sätt stödjer en närstående som har psykisk sjukdom eller missbruksproblem kan också få hjälp av din kommun. Många kommuner och stadsdelar erbjuder till exempel anhörigkonsulenter. Kontakta socialtjänsten i din kommun om du vill veta mer. 

Organisationer som erbjuder hjälp och stöd

Det finns många stödföreningar som erbjuder hjälp till dig som har psykiska problem och dig som är närstående