För närstående

Även du som har en närstående med psykiska problem kan få hjälp hos oss. 

Närstående kan vara till exempel make eller maka, barn, föräldrar, syskon, sambo eller särbo, nära vän eller arbetskamrat. 

 

Vart vänder jag mig?

Du är välkommen att kontakta den mottagning eller avdelning där din närstående vårdas och fråga vilket stöd du kan få hos dem. I de flesta fall krävs det att din närstående redan är patient hos oss för att du ska kunna delta i våra stödprogram.

Din närståendes behandling

På grund av patientsekretessen får vi inte diskutera din närståendes behandling med dig. Din närstående kan dock lämna sitt samtycke till det och då går det naturligtvis bra. Då är du också välkommen till mottagningen och kan få vara med på möten som gäller din närståendes vård om hen vill det.

Vill din närstående inte att du ska vara delaktig i hens behandling så kan vi tyvärr inte dela information med dig. Dock kan vi ofta ge dig allmänt stöd och du kan också vända dig till någon av de organisationer för närstående som finns.

 

Din närstående kanske mår psykiskt dåligt men har ännu inte sökt hjälp?

Ni är välkomna att vända er direkt till vår utredningsenhet, men ni kan också gå via vårdcentral eller husläkare. 

Organisationer som erbjuder hjälp och stöd

Det finns många stödföreningar som erbjuder hjälp till dig som har psykiska problem och dig som är närstående

Anhörigstöd

Du som vårdar eller på annat sätt stödjer en närstående som har psykisk sjukdom eller missbruksproblem kan också få hjälp av din kommun. Många kommuner och stadsdelar erbjuder till exempel anhörigkonsulenter.