Akut hjälp

Du som behöver akut psykiatrisk hjälp är välkommen att kontakta vår jourmottagning.

Med anledning av covid-19

Söker du vård: Med anledning av pågående influensapandemi, covid-19, ska du inte komma på besök till mottagningen om du känner dig det minsta sjuk. Kontakta då mottagningen via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster, för att höra om besöket kan skjutas upp eller behöver genomföras trots symptom.

Generellt besöksförbud: Folkhälsomyndigheten har angett att risken för spridning av coronaviruset är mycket hög. Därför råder ett generellt besöksförbud, bara den som är patient får gå in på mottagningen eller avdelningen. Endast om vården inte kan klaras mellan patient och vårdpersonal får en närstående närvara.

Tillsammans stoppar vi spridningen av coronaviruset.

Jourmottagningens uppdrag är att göra akuta psykiatriska bedömningar.

Bedömning & utredning

Jourmottagningen utreder patientens behov av psykiatriska insatser. Vilket sker genom telefonrådgivning eller under inbokade mottagningsbesök.

Vilka jobbar här?

Läkare, sjuksköterskor och medicinska sekreterare.