Akut hjälp

I en akut nödsituation ring alltid 112.

Vårt uppdrag är att göra akuta psykiatriska bedömningar.

Bedömning & utredning

Jourmottagningen utreder patientens behov av psykiatriska insatser. Vilket sker genom telefonrådgivning eller under inbokade mottagningsbesök.

Vilka jobbar här?

Läkare, sjuksköterskor och medicinska sekreterare.