Jobba hos oss

Vår vision är att vara Sveriges bästa psykiatriska klinik – att erbjuda patienterna den bästa psykiatriska vården och att vara en arbetsplats som ger möjlighet för personalen att ge den bästa vården.

Här hos oss på Psykiatri Sydväst finns en tydlig riktning framåt och gemensam bild av vad vi som jobbar på kliniken ska åstadkomma tillsammans. De övergripande, gemensamma målen är nedbrutna på enhets- och individnivå för att alla medarbetare ska kunna bidra på bästa sätt.

Vi präglas av forskning, nytänkande, innovationer och ständig utveckling. Alla som jobbar på kliniken, oavsett roll, uppmuntras att bidra i innovations- och utvecklingsarbetet. Att komma med förslag och kreativa lösningar för att förverkliga bra idéer och utveckla vården för patienter och personal. 

Förmåner

Psykiatri Sydväst värnar om medarbetares hälsa och arbetsmiljö. Därför har kliniken en generös friskvårdspolicy och satsar aktivt på hälsofrämjande arbetsplatser samt möjligheter till vidareutbildning. Här är några av de förmåner som vi erbjuder. 

  • Friskvårdsbidrag Alla månadsanställda (även vikarier) omfattas av subventionen på 1500 kronor per medarbetare och termin
  • Friskvårdstimme Alla medarbetare har möjlighet att på arbetstid utöva friskvård i 1 timme/vecka om arbetet så tillåter
  • Sponsring av motionslopp Psykiatri Sydväst sponsrar anmälningsavgiften för lag/team till motionslopp
  • Fri öppen sjukvård Gäller anställda inom landstinget med undantag av timanställda. Förmånen behålls även under beviljad ledighet. Kvitton ska lämnas in.
  • Braining Alla medarbetare uppmuntras att delta på Braining-pass som hålls på och i anslutning till kliniken. Braining är träning för hjärnan där patienter och personal tränar tillsammans. 

Här kan du se våra lediga jobb