Jobba hos oss

Vår vision är att vara Sveriges bästa psykiatriska klinik – att erbjuda patienterna den bästa psykiatriska vården och att vara en arbetsplats som ger möjlighet för personalen att ge den bästa vården.

Här hos oss på Psykiatri Sydväst finns en tydlig riktning framåt och gemensam bild av vad vi som jobbar på kliniken ska åstadkomma tillsammans. De övergripande, gemensamma målen är nedbrutna på enhets- och individnivå för att alla medarbetare ska kunna bidra på bästa sätt.

Vi präglas av forskning, nytänkande, innovationer och ständig utveckling. Alla som jobbar på kliniken, oavsett roll, uppmuntras att bidra i innovations- och utvecklingsarbetet. Att komma med förslag och kreativa lösningar för att förverkliga bra idéer och utveckla vården för patienter och personal. 

 

Här kan du se våra lediga jobb