Jobba hos oss

Vi vill erbjuda den bästa psykiatriska vården i Sverige och en arbetsplats där personalen har möjlighet att ge den bästa vården.

Hos oss finns en tydlig riktning framåt och gemensam bild av vad vi som jobbar på kliniken ska åstadkomma tillsammans. De övergripande, gemensamma målen är nedbrutna på enhets- och individnivå för att alla medarbetare ska kunna bidra på bästa sätt.

Vi präglas av forskning, nytänkande, innovationer och ständig utveckling. Alla som jobbar på kliniken, oavsett roll, uppmuntras att bidra i innovations- och utvecklingsarbetet. Att komma med förslag och kreativa lösningar för att förverkliga bra idéer och utveckla vården för patienter och personal. 

 

Här kan du se våra lediga jobb