Avdelning M86

Avdelningen tar främst emot patienter som har sin öppenvård vid Affektiva mottagningen på Huddinge sjukhus. Det rör sig om personer med bipolär sjukdom och svårbehandlade depressioner men även de med andra diagnoser erbjuds vård.

 Uppdrag

Avdelning M86 strävar efter att ge bästa vård utifrån patientens individuella situation, baserat på vetenskapliga metoder, i en trygg och säker miljö. Vården ges i det akuta skedet och vårdtiderna är korta cirka två till tre veckor men kan utifrån behov vara längre eller kortare.

Vård & behandling

Patienterna erbjuds under vårdtiden stödjande samtal, specifik omvårdnad samt diagnostik och utredning. Vi ger akutbehandling såsom läkemedel och ECT.  Vissa psykologiska, pedagogiska samt sociala insatser är också av betydelse.

Vilka jobbar här?

Kring varje patient finns ett vårdlag bestående av skötare, sjuksköterskor, underläkare och överläkare. Vid behov medverkar också psykolog, kurator och arbetsterapeut.

 

 

Kontakta M86

Besöksadress:
M86, Medicingatan 6, plan 8, Huddinge sjukhusområde

Besökstid:
Vardagar kl. 13-20,
helger kl. 10-20.

Tel: 08-585 804 86