Välkommen till Psykiatri Sydväst - universitetskliniken i sydvästra Stockholm

Välkommen till Psykiatri Sydväst - universitetskliniken i sydvästra Stockholm

Kliniken erbjuder specialistvård för vuxna. Forskning och utbildning bedrivs i samarbete med Karolinska Institutet.

Braining – träning för hjärnan

Braining är fysisk träning i grupp där psykiatripersonal och patienter tränar tillsammans i anslutning till kliniken.

Sömnproblem (insomni)

Många har svårt att sova ibland men när sömnproblemen blir långvariga och vardagen påverkas det kan handla om insomni. Insomni är mycket vanligt och nära en miljon svenskar lider av det. 

videomöte

Träffa oss i ett videomöte

Videomöte är ett enkelt sätt att träffa oss när och där det passar dig. Du genomför videomötet tryggt och enkelt på din dator, läsplatta eller telefon via tjänsten Alltid öppet. 

PNU ADHD

Hälsoångest

Är du mycket orolig för din hälsa? Letar du ofta efter tecken på allvarlig sjukdom? Hälsoångest är en stark och ihållande oro för att själv ha eller att drabbas av allvarlig sjukdom. Oron är överdriven jämfört med den verkliga sjukdomsrisken eller de kroppsliga symptom man upplever. 

Två sjuksköterskor i sjukhuskorridor

Vill du jobba hos oss?

Hos oss hittar du meningsfulla, roliga och spännande arbeten som ger mycket tillbaka och ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Som medarbetare hos oss får du inflytande och möjlighet att påverka din dag på jobbet. 

Medarbetare på Psykiatri Sydväst

Det bästa med att jobba på Psykiatri Sydväst

Klinikens medarbetare fick frågan "Varför är Psykiatri Sydväst attraktivt för dig?". Svaren finns sammanfattade här och är tio skäl till varför vi tycker att du också ska välja Psykiatri Sydväst som arbetsplats.  

Sveriges viktigaste jobb väntar på dig

Välkommen att jobba med oss på Psykiatri Sydväst!