Avdelning M78

Avdelningen tar emot patienter som har en diagnostiserad psykossjukdom och är i behov av inneliggande vård, samt personer som är i behov av inneliggande vård för utredning och behandling av misstänkt psykossjukdom.

Uppdrag

Behandling av patienter med långvariga psykotiska sjukdomstillstånd.

Vård & behandling

Avdelning M78 erbjuder behandling, stöd och hjälp utifrån evidensbaserade metoder i medicinska, sociala och ekonomiska frågor. Vården som erbjuds är alltid utifrån patientens unika symtom, behov och livssituation. 

Vilka jobbar här?

Läkare, kurator, arbetsterapeut, sjuksköterskor och skötare arbetar tillsammans i team utifrån patientens fokus. Tillgång till kvalificerad omvårdnadspersonal och läkare finns dygnet runt.

Kontakta M78

Besöksadress
M78, Medicingatan 8, plan 7, Huddinge sjukhusområde

Besökstider 
Vardagar 13-20
Helger 10-20.

Telefon
08-123 833 78