Kvalitetsregister

Kvalitetsregister är ett sätt för oss i sjukvården att på ett strukturerat sätt följa upp olika sjukdomar och förbättra behandlingen.

Genom att vara med i de nationella kvalitetsregistren bidrar du till att förbättra vården. Ju fler som deltar, desto statistiskt säkrare blir resultaten. Resultaten använder vi sedan i vårt förbättringsarbete.

Alla kvalitetsregister har en mycket sträng sekretess och informationen krypteras så att ingen kan koppla data till någon speciell person. När uppgifterna inte längre behöver finnas i registren så raderas de.

Dina rättigheter

Du som är patient har rätt att få veta hur de uppgifter som finns om dig i kvalitetsregistren används. Till exempel kan uppgifterna ibland lämnas för forskningsändamål.

Din mottagning kan hjälpa dig att få ett utdrag på vilka uppgifter som finns om dig i registret. Du har också rätt att få veta om dina uppgifter är hämtade från någon annan källa än patientjournalen eller dig själv.

Det är helt frivilligt om du vill vara med i registren eller inte och ditt val påverkar inte den vård du får. Om du inte vill vara med så tala om det för den mottagning du går på. Du kan när som helst ångra ditt beslut.

Vill du veta mer?

Vill du veta vilka kvalitetsregister som just din mottagning rapporterar till så är du välkommen att fråga din behandlare.

Mer om kvalitetsregister

Mer information om nationella kvalitetsregister hittar du på: