Vård hos oss

Psykiatri Sydväst är en psykiatrisk klinik som ger vård på uppdrag av Region Stockholm. En stor del av den vården bedrivs genom tidsbegränsade program inom öppenvården och en annan del är heldygnsvården på klinikens avdelningar.

Du hittar klinikens mottagningar och avdelningar i menyn. Har du frågor om tidsbokning, rådgivning med mera så är det en mottagning som du ska vända dig till. Du kan kontakta dem via internet 1177 Vårdguidens e-tjänster, se rutan högst upp till höger.

Ska du boka tid för besök på en avdelning eller ta reda på besökstider, kontakta avdelningen direkt.

Akut vård

På Psykiatri Sydväst, Huddinge sjukhus, finns Jourmottagningen. Jourmottagningen utreder ditt behov av psykiatriska insatser. Det sker genom telefonrådgivning eller under inbokade mottagningsbesök. Mottagningen nås på telefon 08:00 - 22:00.

När Jourmottagningen inte är öppen så hänvisar vi till Psykiatriska akutmottagningen. Dit kan du vända dig om du har allvarliga problem och behöver akut sjukhusvård.

Öppenvård

Du kanske behöver få dina mer långvariga psykiska problem utredda. Eller gå i en längre terapeutisk behandling. Då kan du kontakta en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Du är fri att söka hjälp var du vill i Stockholms län eftersom landstinget har det som kallas fritt vårdval.

Heldygnsvård

När någon blivit inskriven på en vårdavdelning så kallas det för heldygnsvård, (tidigare slutenvård). Personen kan vara inskriven via ett vårdintyg (se Tvångsvård), eller frivilligt inskriven på en avdelning vilket är det vanligaste.

På en vårdavdelning finns tillgång till hjälp 24 timmar om dygnet och patienten får stöd och omvårdnad. Däremot finns det sällan tillgång till någon terapeutisk behandling, utan den ges av den psykiatriska öppenvården. Kontakten med öppenvården tas oftast samtidigt som en patient är inskriven.

Tanken är att om någon har sömnstörningar, rubbad dygnsrytm eller riskerar att göra illa sig själv, så ska en person kunna komma på fötter igen och känna sig mer trygg. Vilket också betyder att det är den som får vård som bestämmer vilka personer som får och kan besöka/kontakta den inskrivne under vistelsen på vårdavdelningen.

Tvångsvård

Den vanligaste formen av vård sker frivilligt. Det vill säga någon mår dåligt och söker hjälp och kan, om det behövs, remitteras till specialist för vidare behandling. Men i vissa fall så kan det vara nödvändigt med tvångsvård.

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, är främst till för att skydda patienten. Till exempel om en person är i ett tillstånd där hon/han kan skada sig själv eller andra.

För att tvångsvårdas krävs det att patienten först blir noga undersökt av en legitimerad läkare. Undersökningen ligger till grund för ett så kallat vårdintyg, där läkaren beskriver varför tvångsvård är nödvändigt. Om patienten inte låter sig undersökas frivilligt eller är våldsam kan läkaren få hjälp från polisen.

När patienten kommer till den psykiatriska avdelningen blir han eller hon undersökt av en specialist i psykiatri. Därefter måste chefsöverläkaren inom ett dygn besluta om patienten behöver tvångsvård. Det får inte vara samma läkare som skriver vårdintyget som också beslutar om tvångsvården.

Mer information om tvångsvård på 1177 Vårdguiden

Öppen tvångsvård

Ett mellansteg för patienter, som inte tar emot den psykiatriska vård de behöver och inte behöver vård på sjukhus, är öppen tvångsvård. Den är till för patienter som har vårdats med tvång men inte längre har ett behov av heldygnsvård.