Konsultenheten

Konsultenheten Psykiatri Sydväst finns till för patienter som vårdas inneliggande eller i öppenvård vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge när det samtidigt finns behov av psykiatrisk bedömning.

Vårt uppdrag

Konsultenheten startade på Huddinge sjukhus 1997 och är en för svensk sjukvård unik verksamhet. Vårt område, konsultation-liaisonpsykiatri, innebär att vi arbetar för att hjälpa patienter som har psykiatriska problem och vårdas inom kroppssjukvården. Det går inte att söka direkt till oss utan du kan möta oss som del av vård och behandling på sjukhusets avdelningar eller mottagningar.

Behandling

Vi utför direkta patientbedömningar och behandlingar. Vi ger också indirekt konsultation genom att delta i multidisciplinära team, rådgivning, handledning och undervisning av somatisk personal. Förutom att lindra psykisk ohälsa är ett viktigt syfte med våra insatser att underlätta den somatiska behandlingen när psykiatriska faktorer, exempelvis depression eller ångest, kan vara hinder på vägen. Vi har ingen akut verksamhet.

Vi deltar i forskningsprojekt och utbildningsverksamheter och har regelbundet utbyte med kolleger i länder där konsultation-liaisonpsykiatri är mer utvecklad.

Vilka jobbar här?

Vårt team består av psykiatriker och specialistsjuksköterskor i psykiatri med särskild vidareutbildning i psykiatriska problem hos kroppsligt sjuka patienter.

Kontakta Konsultenheten

Besöksadress
M56, Medicingatan plan 5, Huddinge sjukhus område

Telefon
08-123 849 10

Telefontid 
Vardagar 8-15