Dövpsykiatriprogrammet

Dövpsykiatriprogrammet erbjuder ett tidsbegränsat behandlingsprogram för dig med ångestproblematik, affektiva sjukdomar (depression/bipolära tillstånd), psykosproblematik, neuropsykiatriska problem samt har kognitiva funktionshinder.

Vårt uppdrag

Vi tar emot patienter som är barndomsdöva- och hörselskadade, dövblinda, flerhandikappade döva och vuxendöva och som dessutom har en psykiatrisk sjukdomsbild. De huvudsakliga delarna i verksamheten är psykiatrisk utredning och bedömning samt behandling. Vi tar emot både remisser och egenanmälningar direkt till oss. Egenamälan görs via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Vi har ett rikstäckande upptagningsområde, så oberoende var du bor i landet har du rätt att söka vård hos oss.

Tidigare hette vi Psykiatriska mottagningen för döva, hörselskadade och dövblinda.

Behandling

Mottagningens huvudsakliga inriktning utgörs av problemorienterad utredning, diagnos och behandling med en helhetssyn på patienten. 

Vilka jobbar här?

Läkare, psykologer, sjuksköterskor, kurator, arbetsterapeut och administrativ personal. Vi samarbetar med Karolinska Institutet samt andra högskolor och universitet varför det är vanligt att vi har medarbetare under utbildning (t ex psykolog- och läkarutbildning) i vår ordinarie verksamhet.

Alla medarbetare på mottagningen har kunskap och erfarenhet kring de insatser som patientgruppen har rätt till samt om den kultur som patienten tillhör.

Kontakta Dövpsykiatriprogrammet

Besöksadress
Röntgenvägen 3, plan 9, Flemingsberg

Telefon
Tal: 08-123 389 70

Telefontid
Vardagar 8-16

Öppettider
Vardagar 8-16.30