Dövpsykiatriprogrammet

Dövpsykiatriprogrammet erbjuder ett tidsbegränsat behandlingsprogram för dig med ångestproblematik, affektiva sjukdomar (depression/bipolära tillstånd), psykosproblematik, neuropsykiatriska problem samt har kognitiva funktionshinder.

Vårt uppdrag

Dövpsykiatriprogrammet erbjuder specialiserad vård för vuxna. Vi tar emot patienter som är döva, har en barndomshörselnedsättning eller dövblindhet och som dessutom har en psykiatrisk problematik. Vi tar emot både remisser och egenanmälningar direkt till oss. Egenanmälan görs via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Behandling

Programmets inriktning är psykiatrisk utredning, diagnos och bedömning samt psykologisk behandling med en helhetssyn på patienten. 

Vilka jobbar här?

Läkare, psykologer, sjuksköterska, kurator, arbetsterapeut och administrativ personal. Vi samarbetar med Karolinska Institutet samt andra högskolor och universitet varför det är vanligt att vi har medarbetare under utbildning (t ex psykolog- och läkarutbildning) i vår ordinarie verksamhet.

Alla medarbetare på mottagningen har kunskap och erfarenhet kring de insatser som patientgruppen har rätt till samt om den kultur som patienten tillhör.

Kontakta Dövpsykiatriprogrammet

Besöksadress
Röntgenvägen 3, plan 9, Flemingsberg

Telefon
Tal: 08-123 389 70

Telefontid
Vardagar kl. 8-16. Knappval och återuppringning. 

Öppettider
Vardagar kl. 8-16.30