Dövpsykiatriprogrammet

Dövpsykiatriprogrammet erbjuder allmänpsykiatrisk vård för vuxna

Vårt uppdrag

Vi erbjuder specialistpsykiatrisk behandling för dig som är döv, har en barndomshörselnedsättning eller dövblindhet och som dessutom har en psykiatrisk problematik, till exempel ångest, depression eller neuropsykiatriska svårigheter.

Dövpsykiatriprogrammet har ett regionstäckande upptagningsområde och tar emot remisser från andra vårdgivare samt egenanmälningar via 1177.

Med dig som är teckenspråkig kommunicerar vi antingen med teckenspråk eller teckenspråkstolk. Möjlighet att använda hörseltekniska hjälpmedel finns.

Behandling

Utifrån nationella riktlinjer och regionala vårdprogram erbjuder vi:

  • Psykiatrisk basutredning samt utökad utredning
  • Neuropsykiatrisk utredning
  • Patient- och närståendeutbildning för olika psykiatriska diagnoser
  • Psykologisk behandling
  • Medicinsk behandling
  • Kuratorsinsatser

Vilka jobbar här?

Läkare, sjuksköterska, psykologer, kurator och medicinska sekreterare. Vi samarbetar med Karolinska Institutet samt andra högskolor och universitet, vilket innebär att vi har medarbetare under utbildning (t ex sjuksköterska och läkare) i vår ordinarie verksamhet. 

Kontakta Dövpsykiatriprogrammet

Besöksadress
Röntgenvägen 3, plan 9
141 52 Huddinge 

Telefon
Tal: 08-123 389 70

Telefontid
Vardagar kl. 8-16 Knappval och återuppringning. 

Öppettider
Vardagar kl. 8-16.30

Publicerad: 2014-02-18