Avdelning M67 - tillfälligt stängd

Avdelningen har inriktning mot Neuropsykiatriska diagnoser, främst Autism samt tvångssyndrom (OCD). Avdelningen har 17 vårdplatser.

Uppdrag

Individuell specialistpsykiatri, kartläggningar och korta sjukhusbehandlingar. Nära samarbete med psykiatrisk öppenvård - och då i synnerhet med Neurospsykiatriska programmet samt OCD-programmet här på kliniken - samt med kommunala stödinsatser. 

Vård & behandling

M67 erbjuder kartläggning, utredning och farmakologisk behandling av akutpsykiatriska tillstånd. Förhållningssätt och bemötande är också en del av behandlingsarsenalen.

Vi fokuserar på att göra patienterna mer delaktiga i vården.

Vilka jobbar här?

Läkare, sjuksköterska, undersköterskor samt kuratorer med utbildning i och erfarenhet av specialistpsykiatri. Det finns även arbetsterapeut att tillgå inom kliniken.

Kontakta M67

Besöksadress 
M67, Medicingatan 7, plan 6, Huddinge sjukhusområde

Besökstider
Vardagar 15-19
Helger 13-19

Telefon
08-123 833 67