Avdelning M67

Avdelningen har inriktning mot utvecklingsrelaterade diagnoser som ADHD och Autism. Avdelningar har 16 vårdplatser.

Uppdrag

Individuell specialistpsykiatri, utredningar och korta sjukhusbehandlingar. Nära samarbete med psykiatrisk öppenvård - och då i synnerhet med ADHD/Autismprogrammet här på kliniken - samt med kommunala stödinsatser.

Vård & behandling

M67 erbjuder kartläggning, utredning och farmakologisk behandling av akutpsykiatriska tillstånd. Förhållningssätt och bemötande är också en del av behandlingsarsenalen.

Vi fokuserar på att göra patienterna mer delaktiga i vården.

Vilka jobbar här?

Läkare, sjuksköterska, skötare och kurator med utbildning i och erfarenhet av specialistpsykiatri. Det finns även psykolog och arbetsterapeut att tillgå inom kliniken.

Kontakta M67

Besöksadress 
M67, Medicingatan 7, plan 6, Huddinge sjukhusområde

Besökstider
Vardagar 17-20
Helger 13-20

Telefon
08-123 833 67