Skriv ut den här sidan

Avdelning M67

Avdelningen har 15 vårdplatser för patienter med inriktning mot utvecklingsrelaterade diagnoser (ADHD och Autism).

Uppdrag

Individuell specialistpsykiatri, utredningar och korta sjukhusbehandlingar. Nära samarbete med psykiatrisk öppenvård - och då i synnerhet med ADHD/Autismprogrammet här på kliniken - samt med kommunala stödinsatser.

Vård & behandling

M67 erbjuder kartläggning, utredning och farmakologisk behandling av akutpsykiatriska tillstånd. Förhållningssätt och bemötande är också en del av behandlingsarsenalen.

Vi fokuserar på att göra patienterna mer delaktiga i vården.

Vilka jobbar här?

Läkare, sjuksköterska, skötare och kurator med utbildning i och erfarenhet av specialistpsykiatri. Det finns även psykolog och arbetsterapeut att tillgå inom kliniken.