Avdelning M67

Avdelningen har 16 vårdplatser för patienter med inriktning mot utvecklingsrelaterade diagnoser (ADHD och Autism).

Uppdrag

Individuell specialistpsykiatri, utredningar och korta sjukhusbehandlingar. Nära samarbete med psykiatrisk öppenvård - och då i synnerhet med ADHD/Autismprogrammet här på kliniken - samt med kommunala stödinsatser.

Vård & behandling

M67 erbjuder kartläggning, utredning och farmakologisk behandling av akutpsykiatriska tillstånd. Förhållningssätt och bemötande är också en del av behandlingsarsenalen.

Vi fokuserar på att göra patienterna mer delaktiga i vården.

Vilka jobbar här?

Läkare, sjuksköterska, skötare och kurator med utbildning i och erfarenhet av specialistpsykiatri. Det finns även psykolog och arbetsterapeut att tillgå inom kliniken.

Kontakta M67

Besöksadress: 
M67, Medicingatan 7, plan 6, Huddinge sjukhusområde

Besökstider: 
Vardagar 17:00-20:00 
helger 13:00-20:00.

Tel: 08-585 833 67