Våra verksamheter

Den psykiatriska vården inom Stockholms läns sjukvårdsområde är organiserad i olika verksamheter.

Våra verksamheter i korthet

Här hittar du en kort beskrivning av de psykiatriska verksamheterna inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Länkar till respektive webbplats finns längre ner på sidan. 

  • Norra Stockholms psykiatri, Psykiatri Nordväst, Psykiatri Sydväst, Psykiatri Södra Stockholm och Psykiatricentrum Södertälje erbjuder alla hjälp och stöd till dig som har psykiska problem. Alla våra verksamheter erbjuder också stöd till närstående.
  • Barn- och ungdomspsykiatrin hjälper barn och ungdomar som är under 18 år och som har psykiska problem.
  • Beroendecentrum Stockholm erbjuder hjälp och stöd till dig som har problem med alkohol, narkotika läkemedel eller spelberoende.
  • Rättspsykiatri Vård Stockholm bedriver rättspsykiatrisk vård för personer som av domstol överlämnats till rättspsykiatrisk vård samt andra frihetsberövade personer som är i behov av psykiatrisk vård.
  • Stockholms centrum för ätstörningar hjälper dig som har någon form av ätstörning.
  • Dessutom finns Transkulturellt Centrum, som är en stödverksamhet för verksamheter och medarbetare inom Region Stockholm. De bedriver ingen vård i traditionell mening, utan är en resurs för vårdpersonal.

Vill du veta mer?

Besök mottagningarnas och verksamheternas egna webbplatser för mer information.