Sektioner

Psykiatri Sydväst är organiserad i tre olika sektioner som i sin tur har enheter som tillhör varsin sektion. De tre sektionerna är: Heldygnsvårdssektionen, Öppenvårdssektionen samt Processektionen.

Heldygnsvårdssektionen

Denna sektion innefattar klinikens sju heldygnsvårdsavdelningar som alla är belägna på Huddinge sjukhusområde.

Heldygnsvårdssektionen leds av sektionschef Mikaela Lithman

Avdelningar som ingår i Heldygnsvårdssektionen:

Avdelning M67 (ADHD/Autism)
Avdelning M69 (PIVA, psykos)
Avdelning M76 (Psykos)
Avdelning M77 (Personlighetssyndrom)
Avdelning M78 (Psykos)
Avdelning M79 (Bipolär typ 2, depression, ångest, OCD)
Avdelning M86 (Affektiva/bipolär)

Öppenvårdssektionen

Inom öppenvårdssektionen finns klinikens all öppenvård samlad. Öppenvården har mottagningar på Huddinge sjukhusområde, i Flemingsberg och täcker in alla de program våra patienter har möjlighet att följa. 

I öppenvården erbjuder vi dessa program:

Affektiva- och ångestprogrammet, Huddinge sjukhus
Traumaprogrammet, Huddinge sjukhus
Affektiva mottagningen, Huddinge sjukhus
OCD-programmet, Huddinge sjukhus
Utredningsenheten, Flemingsberg
Internetpsykiatri, Flemingsberg
ADHD/Autismprogrammet, Flemingsberg
Personlighetsprogrammet, Flemingsberg
Psykosprogrammet, Flemingsberg
Dövpsykiatriprogrammet, Flemingsberg

Öppenvårdssektionen leds av sektionschef Roland Säll

Processektionen

Processektionen har ansvaret för processinnehåll, processenheter samt läkarbemanningen på kliniken. Här finns även de två vårdenheterna Jourmottagningen samt Konsultenheten som både är belägna på Huddinge sjukhusområde.

Processektionen leds av sektionschef Henrik Malaise

Senast ändrad: 2020-07-08