Förmåner på Psykiatri Sydväst

Som medarbetare hos oss har du flera förmåner. Här kan du läsa om några av dem.

 • Forskningsmöjligheter I samarbete med Karolinska Institutet bedrivs spännande forskning inom många områden. Som medarbetare har du möjlighet att delta i forskningsprogram och föreläsningar. 

 

 • Friskvårdsbidrag Alla månadsanställda (även vikarier) omfattas av subventionen på 2 500 kronor per medarbetare och termin (5 000 kronor per kalenderår).
 • Friskvårdstimme Alla medarbetare har möjlighet att på arbetstid utöva friskvård i 1 timme/vecka.
 • Fri sjukvård Vid besök på vårdcentral eller annan mottagning får du kostnaden för besöket återbetald. Vårdgivaren ska vara ansluten till Försäkringskassan.
 • Braining Alla medarbetare uppmuntras att delta på Braining-pass som hålls på och i anslutning till kliniken. Braining är träning för hjärnan där patienter och personal tränar tillsammans. 
 • Sponsring av motionslopp Psykiatri Sydväst sponsrar anmälningsavgiften för lag/team till motionslopp

 

 • Individuell lönesättning Hos oss är lönen individuell och differentierad. Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. Nyanställda medarbetare lönesätts dels utifrån arbetets svårighetsgrad i den aktuella befattningen, dels utifrån en bedömning av medarbetarens kompetens. 
 • Löneöversyn varje år  Alla medarbetare anställs med en lön som årligen revideras inom ordinarie löneöversyn. Lönen och löneutvecklingen ska spegla medarbetarens kompetens, arbetsresultat, utveckling och hur väl medarbetaren utför sitt arbete. Grunden är att medarbetare, erhåller löneökning motsvarande prestation, uppnådda mål och resultat.
 • Jämställd lön Vi genomför varje år en lönekartläggning och analysera om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön. För oss är det en självklarhet att agera och vidta åtgärder för att inga osakliga löneskillnader finnas. 
 • Löneväxling – en möjlighet att förbättra din pension  Du har möjlighet att växla en del av din kontanta bruttolön till individuellt pensionssparande. Arbetsgivaren bidrar med 6-7 procent i bonus som tillägg på det löneväxlade beloppet.
 • Semesterrätt Semesterlagen ger alla rätt till 25 dagars semester per år. Du som jobbar hos oss får ytterligare 6 dagar det år du fyller 40 år, det vill säga totalt 31 betalda semesterdagar. Det året du fyller 50 år får du ytterligare 1 dag, det vill säga totalt 32 betalda semesterdagar.
 • Avtalspension och försäkringar Landstinget har ett kollektivavtal om tjänstepension som kompletterar den allmänna pensionen. Mellan 4 och 4,5 procent av bruttolönen kan du själv placera. Som medarbetare hos oss omfattas du också av olika försäkringar: tjänstegruppliv-, sjukdom- och arbetsskadeförsäkring.   
 • Extra ersättningar vid föräldraledighet När du har arbetat hos oss i minst ett år får du ett föräldrapenningstillägg utöver den ersättning du får från Försäkringskassan. Har du en lön som överstiger Försäkringskassans tak för sjukpenninggrundande inkomst och du har arbetat hos oss i minst 6 månader får du en extra ersättning, så kallad föräldralön. 

 • Distansarbete Om dina arbetsuppgifter är lämpliga att utföras i hemmet finns möjlighet att träffa en individuell överenskommelse mellan dig och din chef för distansarbete. En bedömning görs alltid huruvida ditt arbete och dina arbetsuppgifter är lämpliga för att utföras i hemmet och en överenskommelse ska föregås av en dialog mellan chef och medarbetare.