Välkommen till oss

Vi har ett stort antal program att erbjuda inom vår öppenvård. De flesta av dessa är tidsbegränsade. Om du tror att du behöver psykiatrisk behandling vänder du dig i första hand till din vårdcentral som kan skicka remiss till oss.

Du har också möjlighet att själv kontakta vår Utredningsenhet för att få en bedömning av dina besvär.

All behandling inleds med en bedömning vid vår Utredningsenhet. Där görs en specialistpsykiatrisk bedömning av dina svårigheter. Om svårigheterna bäst kan avhjälpas med specialistpsykiatrisk behandling kommer du därefter att erbjudas behandling inom något av våra program.

Om du önskar Internetbehandling eller vill komma till Dövpsykiatriprogrammet kan du vända dig direkt dit. För behandling vid övriga program vänder du dig till Utredningsenheten.

Kontakt - utredningsenheten

Du som redan är patient eller vårdgivare
08-123 483 80.
Telefontid: helgfria vardagar 8-16

Du som är ny patient (rådgivning och egenanmälan)
08-123 849 20

Det går också att nå oss via 1177 Vårdguiden, där du bland annat kan be om recept, fråga om din remiss kommit in samt avboka/omboka din bokade tid.

Du som är remittent
Du når Utredningsenheten med remiss i Take Care: PSV-Utredningsenheten

Adress pappersremiss
Psykiatri Sydväst
Utredningsenheten
Röntgenvägen 3, plan 13
141 52 Huddinge