Välkommen till oss

Vi har ett stort antal program att erbjuda inom vår öppenvård. De flesta av dessa är tidsbegränsade. Om du tror att du behöver psykiatrisk behandling vänder du dig i första hand till din vårdcentral som kan skicka remiss till oss.

Du har också möjlighet att själv kontakta vår Utredningsenhet för att få en bedömning av dina besvär. Telefonnummer hittar du till höger.

All behandling inleds med en bedömning vid vår Utredningsenhet. Där görs en specialistpsykiatrisk bedömning av dina svårigheter. Om svårigheterna bäst kan avhjälpas med specialistpsykiatrisk behandling kommer du därefter att erbjudas behandling inom något av våra program.

Om du önskar Internetbehandling eller vill komma till Dövpsykiatriprogrammet kan du vända dig direkt dit. För behandling vid övriga program vänder du dig till Utredningsenheten.