Avdelning M77

Avdelningen har 16 vårdplatser för patienter med personlighetsproblematik.

Uppdrag

Individuell specialistpsykiatri, utredningar och korta sjukhusbehandlingar. Nära samarbete med psykiatrisk öppenvård - och då i synnerhet Personlighetsprogrammet här på kliniken - samt med kommunala stödinsatser.

Vård & behandling

Avdelning M77 erbjuder behandling i form av Personcentrerad vård där vi som team tillsammans jobbar för att stabilisera måendet vid kris och akuta tillstånd. Utöver omvårdnad
kan även psykosociala insatser, fördjupad utredning och läkemedelsbehandling vara aktuellt.
Personal och patient gör tillsammans en vårdplan som styr vad man ska fokusera på under vårdtiden.

Vilka jobbar här?

Läkare, sjuksköterska, skötare och kurator med utbildning i och erfarenhet av specialistpsykiatri. Det finns även psykolog och arbetsterapeut att tillgå inom kliniken.

Kontakta oss på M77

Besöksadress:
M77, Medicingatan 7, plan 7, Huddinge sjukhusområde

Besökstider:
Vardagar klockan 17-20,
helger klockan 13-20.
Avdelningen är öppen för vård dygnet runt.

Telefon: 
08-585 833 77

Telefontid:
Helst vardagar klockan 9-16