Stolta över nytt pris

Vem vill ha en Oscar när man kan få en EINAR?

I Internetpsykiatrins prissamling finns nu även en EINAR - Implementation in Clinical Practice Award 2015, Excellence in Neuroscience Research. Einar är ett pris som årligen delas ut till några medarbetare på Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet, på Institutionens dag.  I år tilldelades den bland andra Psykiatri Sydvästs verksamhetschef Nils Lindefors med följande motivering:
”For being the driving force and making it possible together with collaborators to test new forms to deliver psychological treatment. And to implement the new treatment in clinical practice."  

- Då detta är priset för vetenskapliga framsteg (andra kan gälla pedagogiska eller arbetsmiljöinsatser) är det ett erkännande att den mångåriga satsning på internetbehandling inte bara burit frukt i klinik utan också är tillkommen med en gedigen vetenskapligt kvalitetssäkring, säger Nils. Det är ytterligare ett bevis på hur internetpsykiatrienheten jobbar systematiskt för att fler ska få tillgång till evidensbaserad psykologisk behandling.

- Jag är stolt över enheten och allt utvecklings- och forskningsarbete som möjliggjort dess framgångsrika existens, säger han.