Ny forskning om bipolär sjukdom

Behandling med litium vid bipolär sjukdom kan i vissa fall öka längden på de så kallade telomererna visar en ny studie.

Förkortning av telomererna har tidigare kopplats till åldrande, stress och psykisk sjukdom. Nu hoppas forskarna att den nya studien kan leda till en individualiserad behandling av bipolär sjukdom.

- Bipolär sjukdom som inte behandlas adekvat är ofta förenad med ett stort lidande och hög självmordsrisk. Det skulle därför av kliniskt värde om man, med hjälp av ett blodprov, skulle kunna förutbestämma behandlingseffekten av litium. Vi hoppas att den här studien ska ge ringar på vattnet, säger Lina Martinsson, doktorand vid institutionen för klinisk neurovetenskap, KI, och överläkare vid affektiva mottagningen, Psykiatri Sydväst.

Telomerer är gensekvenser i ändarna på cellkärnans kromosomer.