Nu erbjuder vi två nya behandlingsprogram

Psykiatri Sydväst startar nya behandlingsprogram för patienter med Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och för patienter med Personlighetssyndrom.

Traumaprogrammet erbjuder bedömning och behandling av patienter med PTSD och/eller annan diagnos inom traumaområdet där specialistpsykiatriskt vårdbehov föreligger. Vi erbjuder pedagogisk intervention och stabilisering i grupp, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) medicinsk behandling samt senare under året KBT/Prolonged Exposure individuellt.

Personlighetsprogrammet erbjuder fördjupad utredning och behandling för personlighetssyndrom. I behandlingsutbudet ingår MBT (Mentaliseringsbaserad terapi) och SKB (Strukturerad klinisk behandling). Det nya SKB-teamet börjar i liten skala med en specialistläkare, en psykolog och en socionom.

Om du tror att du behöver psykiatrisk behandling i något av våra program vänder du dig i första hand till din vårdcentral som kan skicka remiss till oss. All behandling inleds med en bedömning vid vår Utredningsenhet. Där görs en specialistpsykiatrisk bedömning av besvären. Du har också möjlighet att själv kontakta vår Utredningsenhet för att få en bedömning av dina besvär.