Konsultenheten firade 25-årsjubileum med nordiskt möte

I år är det 25 år sedan Konsultenheten startade sin verksamhet. Det uppmärksammades vid ett tvådagarsmöte i september, då vänner av konsultation-liaisonpsykiatri träffades för att utbyta tankar, erfarenheter och visioner.

Den 29–30 september arrangerade Konsultenheten ett nordiskt möte på Ersta konferens i Stockholm. Temat var konsultation-liaisonpsykiatri (CL). För de inbjudna deltagarna var det ett unikt tillfälle att träffas, nätverka och få del av bland annat Konsultenhetens erfarenheter av att starta upp och driva en CL-verksamhet. Mötet inleddes med att Lars Wahlström, överläkare Konsultenheten, berättade om verksamhetens 25-åriga historia som startade 1997 på Huddinge sjukhus.

”Det var Göran Tidbeck, dåvarande verksamhetschef på kliniken, som frågade mig om jag ville leda konsultverksamheten som man ville starta vilket jag tackade ja till. Den ekonomiska basen var till stor del de statliga medlen för dåtidens HIV/Aids-insatser och vårt uppdrag var mot HIV-verksamheten samt inneliggande patienter på Huddinge sjukhus. Teamet bestod då av tre psykiatriker på två tjänster, en psykolog på halvtid och en medicinsk sekreterare”, berättade Lars.

imagewyle8.png

Sedan dess är det mycket som har hänt och som format Konsultenheten till den mycket uppskattade verksamhet den är idag. Lovisa Järnmark tillträdde som chef för enheten 2020 och då hade man på bred front börjat få upp ögonen för att förstå vilken nytta medarbetarna inom enheten gör för patienter och vårdpersonal på somatiska avdelningar.

”Hjulet började rulla, vi etablerade många nya samarbeten och slöt nya avtal. Jag fick gehör för hur vi ville jobba, utifrån arbetssättet att patienten ska känna att den psykiatriska vården vi ger är en del av den vård de får där de befinner sig”, förklarade Lovisa.

imageyp7gg.png

Stor kunskap och erfarenhet samlad

Under mötets två dagar var det många som delade med sig av kunskap och erfarenheter. Flera deltagare hade rest långväga för att vara med. Några som var på plats var till exempel Pia Arnbert, överläkare och Ariane Kvint, specialistläkare båda från Östra sjukhuset i Göteborg. De berättade hur konsultationspsykiatrin hos dem fungerar och är organiserad, vilket skiljer sig i mycket från Stockholmsperspektivet. 

Deltog gjorde också Birgitte Boye, Enhetsleder och professor vid Oslo Universitetssjukhus. Hon berättade om konsultation-liaisonpsykiatrins lite längre historia i Norge, hur det är organiserat idag på Oslo Universitetssjukhus och hur hon ser på vägen framåt.

Mötet var mycket uppskattat och förhoppningen är att kunna göra det till en återkommande aktivitet.

 

Programmet i sin helhet

CL psykiatri och Konsultenhetens historia Lars Wahlström
Konsultenheten idag Lovisa Järnmark
Perinatalpsykiatriska enheten Lovisa Järnmark
Funktionella vårdprogrammet Marie Bendix
Psykoonkologiska mottagningen Lars Wahlström
Inblick från Göteborg Pia Arnbert, Ariane Kvint
Inblick från Oslo Birgitte Boye
Akut/subakut konsultationspsykiatri Manne Sjöstrand, Ioannis Rigopoulos
Perinatalpsykiatrisk verksamhet Myrto Sklivanioti Greenfield, Eva Marie Nordenadler, Petra Bygdevall
Konsultsjuksköterskans roll i CL psykiatri Carl Estenfeld, Peter Lindhamre
Funktionella neurologiska tillstånd Sverige Calle Sjöström, Malin Ljungdahl
Funktionella neurologiska tillstånd Norge Erland Bøe

Läs mer om Konsultenheten

Publicerad 2022-10-21